Τι να κάνετε αν δε λαμβάνετε τα γραπτά μηνύματα Έκτακτης Ανάγκης

Τι να κάνετε αν δε λαμβάνετε τα γραπτά μηνύματα Έκτακτης Ανάγκης

Αρκετοί είναι αυτοί που μας ενημέρωσαν ότι ούτε αυτή τη φορά έλαβαν το μήνυμα Έκτακτης Ανάγκης που έστειλε η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Αυτό οφείλεται σε λανθασμένες ρυθμίσεις που υπάρχουν στη συσκευή τους.
Ειδικότερα στα έξυπνα κινητά (smartphones) που διατίθενται στην Ελλάδα, μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις εκπομπής κυψέλης και στα οποία είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος μετά το Δεκέμβριο του 2019, η δυνατότητα λήψης ειδοποιήσεων μέσω εκπομπής κυψέλης είναι ενεργοποιημένη. Εάν θέλετε να ελέγξετε εάν οι ειδοποιήσεις μέσω εκπομπής κυψέλης είναι ενεργοποιημένη ή αν θέλετε να την απενεργοποιήσετε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, ανάλογα με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
Δεν προτείνεται να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις μέσω εκπομπής κυψέλης στο κινητό σας.

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας ώστε να δείτε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τη συσκευή σας.