Το Υπ. Περιβάλλοντος για τους δασικούς χάρτες σε ερώτηση του Ι. Λαμπρόπουλου

Το Υπ. Περιβάλλοντος για τους δασικούς χάρτες σε ερώτηση του Ι. Λαμπρόπουλου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος απάντησε στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ιωαν. Λαμπρόπουλος σχετικά με τα προβλήματα μετά την ψήφιση του νόμου Ν.4389/2016 των Δασικών Χαρτών στη Μεσσηνία. 

Μεταξύ άλλων το Υπουργείο αναφέρει ότι στο πλαίσιο, το σχέδιο νόµου «Εκσυγχρονισµός της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας», προβλέπεται η ενίσχυση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων.

Επίσης, οι πολίτες, που δικαιώνονται στην υποβολή αντιρρήσεων, θα µπορούν πλέον να αξιοποιούν αµέσως την περιουσία τους. Επιπλέον, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής των δασικών χαρτών οι περιοχές, για τις οποίες, πριν το 1975, είχαν εκδοθεί πράξεις της ∆ιοίκησης, µε τις οποίες άλλαξε νοµίµως ο χαρακτήρας τους από δασικός σε αγροτικός.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι: ∆ιανοµές (εποικιστικά), Αναδασµοί, Απαλλοτριώσεις µε σκοπό την αγροτική αποκατάσταση, Άδειες του υπουργού Γεωργίας ή του νοµάρχη για µεταβίβαση κλήρου.

Όλες αυτές αφορούν αγροτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως αγροτικές στην Ε.Ε. και λάµβαναν επιδοτήσεις.

Ακόμα από το Υπουργείο διευκρινίζεται ότι εφόσον έχει υποβληθεί, παράλληλα, αντίρρηση και αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης, εξετάζεται κατά σειρά προτεραιότητας η αντίρρηση και καταληκτικά το αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.

Κατά τα λοιπά, η υπόδειξη και εξασφάλιση των κλήρων του εποικισμού με σκοπό τη συνέχιση της επιδότησης, επί του δασικού χάρτη, δεν αποτελεί στοιχείο, που οφείλεται να επιβεβαιωθεί εκ των δασικών υπηρεσιών, ούτε υφίσταται, άμεσα στον παρόντα χρόνο, η ανάγκη ενσωμάτωσής τους στους κυρωμένους δασικούς χάρτες, αλλά ούτε και αποτελεί λόγο διακοπής  επιδοτήσεων η μη απεικόνισή στο δασικό χάρτη των διοικητικών πράξεων που δηλώνουν το σύννομο της χρήσης μιας έκτασης, αφού αυτές μπορούν να υποβάλλονται από τούς ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες μονάδες χειρισμού των κοινοτικών ενισχύσεων.