Το ηχητικό μήνυμα της Ελληνικής Αστυνομίας που ακούγεται από τα ηχεία των περιπολικών

Το ηχητικό μήνυμα της Ελληνικής Αστυνομίας που ακούγεται από τα ηχεία των περιπολικών

Ακούστε παρακάτω το ηχητικό μήνυμα της Ελληνικής Αστυνομίας για
την αποφυγή συνωστισμού και μετάδοσης του κορωνοϊού σε 10 γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Ουρντού, Νταρί, Φαρσί, Χίντι,
Παντζάμπι και Παστού.