Απαγόρευση λειτουργίας φαρμακείων Μ. Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα

Απαγόρευση λειτουργίας φαρμακείων Μ. Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα

Με Νομοθετική Διάταξη, όπως γνωστοποιεί ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, προβλέπεται σαφής, ρητή και απόλυτη απαγόρευση λειτουργίας των φαρμακείων στη Μεσσηνία και σε όλη την Ελλάδα, τη Μ. Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα, πλην φυσικά των φαρμακείων που έχουν ορισθεί να διημερεύουν και να διανυκτερεύουν τις ημέρες αυτές.