Μέχρι τέλος Ιουνίου εργασίες αποκατάστασης στο λιμανάκι των Κιτριών

Μέχρι τέλος Ιουνίου εργασίες  αποκατάστασης στο λιμανάκι των Κιτριών

Μειοδότες σε δυο έργα εθνικουύ και επαρχιακού δικτύου για οδική ασφάλεια

Διαπραγμάτευση με τρεις εργοληπτικές εταιρείες θα κάνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος τις εργασίες αποκατάστασης από τις ζημιές που έπαθε από κακοκαιρία το Σεπτέμβριο του 2018 το λιμανάκι των Κιτριών.

Σε συνεδρίασή της με τηλεδιάσκεψη τις προηγούμενες ημέρες, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε την εν λόγω διαπραγμάτευση.

Παράλληλα, με άλλες αποφάσεις εγκρίθηκε συμπληρωματική σύμβαση για την ολοκλήρωση των έργων στην άνω ζώνη του αρδευτικού δικτύου Παμίσου και η ανάδειξη μειοδοτών για δύο έργα ασφάλειας σε δρόμους του εθνικού και του επαρχιακού δικτύου.

Λιμάνι Κιτιρών

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου «Επισκευή βλαβών στον προσήνεμο μόλο του αλιευτικού καταφυγίου Κιτριών του Δήμου Δυτικής Μάνης», με προϋπολογισμό 74.400 ευρώ.

Από το Νοέμβριο του 2018, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Δυτικής Μάνης έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.

Με νέα απόφαση το Δεκέμβριο του 2019 η απόφαση αυτή παρατάθηκε έως 30 Ιουνίου του 2020, καθώς η Πολιτική Προστασία έκρινε ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο διαχείρισης των συνεπειών από την κακοκαιρία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Φέτος το Φεβρουάριο, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενεργείας, εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης τα έργα αποκατάστασης ζημιών στον προσήνεμο μόλο του αλιευτικού καταφυγίου των Κιτριών και συγκεκριμένα για την επισκευή του κρηπιδώματος του προσήνεμου μόλου και την τοποθέτηση κρίκων πρόσδεσης σκαφών, για την ενίσχυση της εξωτερικής θωράκισης του προσήνεμου μόλου και την επισκευή της ράμπας ανέλκυσης μικρών σκαφών.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή το Σεπτέμβριο του 2018 είχαν ως αποτέλεσμα τις εκτεταμένες φθορές στη στρώση θωράκισης του παλαιού προσήνεμου μόλου. 

Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχουν κληθεί σε διαπραγμάτευση τρεις εργοληπτικές επιχειρήσεις με βάση την εμπειρία τους σε αντίστοιχα έργα, τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης και τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού τους, αλλά και της ικανότητάς τους να ολοκληρώσουν το έργο έως 30/6/2020.

Αρδευτικό Παμίσου

Επίσης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε συμπληρωματική σύμβαση για το έργο «Βελτίωση – συντήρηση αρδευτικού δικτύου του ΓΟΕΒ Παμίσου – ανοικτό δίκτυο Α’ ζώνης Παμίσου», προϋπολογισμού  400.000 ευρώ. Το έργο εκτελείται με έκπτωση 38,30% και έχει λάβει παράταση ολοκλήρωσης έως 30 Ιουνίου 2020.

Η αναγκαιότητα σύνταξης της συμπληρωματικής σύμβασης προέκυψε εξαιτίας των απροβλέπτων εργασιών που προέκυψαν. Κι αυτό, γιατί η μελέτη συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2018 και το Νοέμβριο και το ∆εκέμβριο του 2019 σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα που είχαν ως επίπτωση την επίχωση με πολλά φερτά υλικά των αποστραγγιστικών τάφρων και των αρδευτικών διωρύγων του ΓΟΕΒ Παμίσου.

Ο προϋπολογισμός της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται σε 121.289,50 ευρώ. 

Οδική ασφάλεια

Τέλος, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν οι διαδικασίες για δύο έργα της Μεσσηνίας που συνδέονται με την οδική ασφάλεια. Ειδικότερα, εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο «Συντήρηση – οδική ασφάλεια στην 9η εθνική οδό της Μεσσηνίας (τμήμα όρια Νομού Ηλείας – Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Χώρα)», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. 

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πέντε ενδιαφερόμενοι εργολάβοι και εταιρείες και το ποσοστό έκπτωσης ξεκίνησε από 28,58%. Προσωρινός μειοδότης του έργου αναδείχθηκε η εργολάβος Αικατερίνη Σηφάκη με έκπτωση 58,76%.

Επίσης, εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο «Συντήρηση, οδική ασφάλεια, αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Μεσσηνίας (τμήμα Αβραμιού – Μεσσήνη – Αριστομένη)», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. 

Και σε αυτό το διαγωνισμό συμμετείχαν πέντε ενδιαφερόμενοι εργολάβοι και εταιρείες και το ποσοστό έκπτωσης ξεκίνησε από 43,95%. Προσωρινή μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία «Β. Τατούλης & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ)» με μέση έκπτωση 48,07%.

Της Βίκυς Βετουλάκη