Νέος ιατρός και φαρμακοποιός σε Δημοτικό Ιατρείο και Φαρμακείο Καλαμάτας

Νέος ιατρός και φαρμακοποιός  σε Δημοτικό Ιατρείο και Φαρμακείο Καλαμάτας

Σύμβαση υπεγράφη χθες μεταξύ του δημάρχου και του Γεωργίου Πανομήτρου, ιατρού Γενικής Ιατρικής, που ανέλαβε καθήκοντα στο Δημοτικό Ιατρείο, κατόπιν προκήρυξης.

Ο ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021. Έργο του θα είναι η κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου, παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες της πόλης και σε κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, συνεργαζόμενος με τα στελέχη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Επίσης, υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του δημάρχου και του Νικόλαου Καράμπελα, φαρμακοποιού, που ανέλαβε καθήκοντα φαρμακοποιού στο Δημοτικό Φαρμακείο, κατόπιν προκήρυξης.

Ο φαρμακοποιός αναλαμβάνει τη διαχείριση των φαρμάκων από το Δημοτικό Φαρμακείο Καλαμάτας και συγκεκριμένα την παραλαβή των φαρμάκων που συγκεντρώνονται σε Φαρμακεία, στο Δημοτικό Παντοπωλείο, στο Δημοτικό Ιατρείο και στη συνέχεια τη διανομή τους σε άπορους, ανασφάλιστους και αναξιοπαθούντες συμπολίτες που τα έχουν ανάγκη. 

Ο φαρμακοποιός θα παρέχει τις υπηρεσίες του από σήμερα μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.