Παράδοση μασκών από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας


Τις πρώτες 600 μάσκες που έφτιαξε παρέδωσε η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για μια δράση αλληλεγγύης προς γιατρούς, νοσηλευτές και όλους τους εργαζομένους στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, που είναι στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  

Με έξοδα του συλλόγου αγοράστηκαν τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή υφασμάτινων και επαναχρησιμοποιούμενων μασκών, αφού ελήφθησαν κατευθυντήριες γραμμές από γιατρούς και χημικούς, ενώ 30 γυναίκες προσφέρθηκαν να τις ράψουν.

Μια πρωτοβουλία άξια προς μίμηση!