Παράταση για τη διαβούλευση του Καλαμάτα – Ριζόμυλος θα ζητήσει ο Αθανασόπουλος


Στο Δήμο Μεσσήνης, όπως και στον όμορο Δήμο Καλαμάτας, έφτασε από την προηγούμενη εβδομάδα η ΜΠΕ του δρόμου Καλαμάτα – Ριζόμυλος. Όπως μας ενημέρωσε ο δήμαρχος, ήδη την έχουν στα  e-mail τους όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι για να ξεκινήσει η διαβούλευση. Ωστόσο, μας έκανε γνωστό ότι τους έχει ζητηθεί η διαβούλευση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Μαΐου, πράγμα ανέφικτο, όπως σημείωσε, υπό τις “συνθήκες” που έχει επιβάλει στη ζωή μας ο κορωνοϊός. Πρόσθεσε, δε, ότι στις προθέσεις του είναι να ζητήσει παράταση της διαβούλευσης, για να μπορέσει να γίνει με σωστό τρόπο και διαφάνεια, με όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων στο Δ.Σ. Μεσσήνης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Συνεδρίασε χθες και προχθες δια περιφοράς

Υπό τις έκτακτες συνθήκες του «κορωνοϊού» που ζούμε, διεξήχθησαν χθες και προχθές δύο συνεδριάσεις, δια περιφοράς, του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης. Η διεξαγωγή έγινε με email, όπου εστάλησαν τα θέματα σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και ο καθένας ψήφιζε από το ηλεκτρονικό «ταχυδρομείο» του. Για ερωτήσεις ή διευκρινίσεις οι εισηγητές δέχονταν στο δικό τους email τα ερωτήματα και απαντούσαν στους ενδιαφερόμενους.

Τα θέματα των δύο ημερών ήταν τα ακόλουθα:

Τρίτη 31 Μαρτίου

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικής χαράς κεντρικού πάρκου του Δήμου Μεσσήνης, προϋπολογισμού 274.002,80 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), στην αριθμ. πρωτ.7035/02-12-2019 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019». Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020.

Τετάρτη 1η Απριλίου

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 39.940,00 ευρώ για  «Κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19». Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 20.000,00 ευρώ για «Κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά. Έγκριση – παραλαβή της αριθμ. 1381/18 μελέτης για το έργο «Αναβάθμιση παιδικής χαράς κεντρικού πάρκου του Δήμου Μεσσήνης»

Σ’ αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες διεξαγωγής ενός Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν και ψήφισαν από το email τους και οι 33 δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ όλα τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Του Κώστα Γαζούλη