Παρέμβαση για την επανεκκίνηση της οικονομίας από τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο

Παρέμβαση για την επανεκκίνηση της οικονομίας από τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο

Επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών 

Επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, την οποία κοινοποιεί στους υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, έστειλε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, με την οποία προτείνει μέτρα που -μεταξύ άλλων- θα μπορούσαν να υιοθετηθούν, δίνοντας βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα στο πεδίο της οικονομίας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19.

Στην επιστολή του ο δήμαρχος αναφέρει:«Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019 “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις”, δόθηκε η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα εάν είχαν κάνει διακοπή εργασιών των επιχειρήσεών τους, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι οικονομικές επιπτώσεις από την υγειονομική κρίση που διανύουμε, λόγω της πανδημίας του Covid-19, αναμένεται να είναι μεγάλες, με τις προβλέψεις να μην είναι αισιόδοξες όσον αφορά στο δείκτη της ύφεσης και το πώς θα επηρεάσει το ΑΕΠ της χώρα μας.

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην παραγωγική δραστηριότητα αλλά και τροχοπέδη στην οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης αναμέναμε πριν από την εμφάνιση της πανδημίας.

Για τους λόγους αυτούς κρίνεται περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία η ενίσχυση της στήριξης που η Πολιτεία παρέχει προς τους ΟΤΑ, τις επιχειρήσεις, αλλά και τους πολίτες, με σκοπό πάντα την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Τα πρώτα βήματα σίγουρα ήταν στη θετική κατεύθυνση, με την αναστολή των συμβάσεων των εργαζομένων των επιχειρήσεων που τέθηκε σε αναστολή η λειτουργία τους με απόφαση δημόσιας Αρχής ή που επλήγησαν σημαντικά, με την επιδότηση επιχειρήσεων και εργαζομένων με οκτακόσια ευρώ (800) για το διάστημα 16/3-30/4/2020, τη δυνατότητα της “επιστρεπτέας προκαταβολής”, την επιδότηση των τόκων των δανείων των επιχειρήσεων, την αναστολή της είσπραξης των οφειλών τους και το 25% της μείωσης των δόσεων που η λήξη τους ήταν από 30/3 έως και 30/4 και καταβάλλονται εμπρόθεσμα κ.ά.

Μεταφέροντας την αγωνία συμπολιτών μου και της επιχειρηματικής κοινότητας του Δήμου, και με δεδομένο ότι τα παραπάνω μέτρα αποτελούν μία βραχυπρόθεσμη βοήθεια που με τη λήξη των περιορισμών, δύσκολα μέρος αυτών θα διατηρηθεί, προτείνω να εξετάσετε -μεταξύ άλλων- την ενεργοποίηση εκ νέου του Ν.4611/2019 (100 δόσεις) με τα ευεργετήματα που περιείχε ως προς την αποπληρωμή των χρεών, φυσικών και νομικών προσώπων, σε συνδυασμό με την επαναφορά των 120 δόσεων στην αποπληρωμή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αλλά και την απαραίτητη ροή χρηματοδότησης μέσω του τραπεζικού συστήματος προς ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Επίσης, κομβικός οφείλει και είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, η ενίσχυση της οποίας με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία, στην προσπάθεια για επιστροφή μακροπρόθεσμα σε μία νέα οικονομική κανονικότητα».