Πρόταση για χορήγηση αντιδραστηρίων ανίχνευσης του κορωνοϊου στο Κ.Υ. Μεσσήνης

Πρόταση για χορήγηση αντιδραστηρίων  ανίχνευσης του κορωνοϊου στο Κ.Υ. Μεσσήνης

Με αίσθημα ευθύνης, καθώς και η αυτοδιοίκηση έχει μερίδιο στον αγώνα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, κατέθεσα πρόταση και αίτημα για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς), προκειμένου να υπάρξει μέριμνα για τη χορήγηση kit αντιδραστηρίων ανίχνευσης του covid-19, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης και τη χρήση τους από τα αγροτικά ιατρεία σταδιακά. 

Τις δύσκολες αυτές ώρες, που η αγωνία των συμπολιτών μας είναι μεγάλη, οφείλουμε να μεριμνήσουμε για τις δομές υγείας του Δήμου Μεσσήνης.

Γιάννης Λάσκαρης
Δημοτικός σύμβουλος, γραμματέας Δ.Σ. Μεσσήνης