Τέσσερα έργα για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στη Μεσσηνία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τέσσερα έργα για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στη Μεσσηνία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την απόφαση κατανομής συνολικής πίστωσης 9.300.000 ευρώ για έργα βελτίωσης της βατότητας του εθνικού και του επαρχιακού οδικού δικτύου σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Από την πιο πάνω πίστωση, τα 8.300.000 ευρώ προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το υπόλοιπο 1.000.000 ευρώ από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι). Οι πιστώσεις προορίζονται για την υλοποίηση μέχρι δύο εργολαβιών κατά Περιφερειακή Ενότητα για έργα α) συντήρησης οδοστρώματος και β τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας.

Οι πιστώσεις που αναλογούν στη Μεσσηνία και τα έργα που θα εκτελεστούν στην Περιφερειακή Ενότητα είναι τα εξής:

Π.Ε. Μεσσηνίας ποσό 2.200.000 ευρώ

-Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο Π.Ε. Μεσσηνίας (τμήμα Καλαμάτα – Ασπρόχωμα – Μεσσήνη – Πύλος), με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ

-Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση ασφάλειας της 9ης και 13ης επαρχιακής οδού Ριζόμυλος – Κορώνη – Φοινικούντα – Μεθώνη, με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ

-Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση ασφάλειας της 8ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ραυτόπουλο – Κυπαρισσία) και της 15ης επαρχιακής οδού (τμήμα Φιλιατρά – Μαραθούπολη), με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ

-Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση ασφάλειας της 1ης επαρχιακής οδού και της 36ης επαρχιακής οδού (τμήμα Κέντρο – Τσέρια), με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.