Αποκτά… περισσότερο πράσινο η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας

Αποκτά… περισσότερο πράσινο η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας

Όποια σημεία πρασίνου υπάρχουν στην κεντρική πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου θα υποστούν το επόμενο διάστημα αρκετές βελτιώσεις. Βέβαια, αν η Δημοτική Αρχή προέβλεπε και την επιπλέον ενίσχυσή του, θα ήταν καλύτερα, αλλά αυτό προς το παρόν είναι άλλο θέμα…

Πάντως, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε.» υπέγραψαν χθες σύμβαση για το έργο «Ανακατασκευή Συστήματος Υπάρδευσης στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας», με προϋπολογισμό 20.693,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στις εργασίες ανακατασκευής και εγκατάστασης υπόγειου αρδευτικού δικτύου στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, με σκοπό την οικονομικότερη διαχείριση του νερού άρδευσης των φυτών και χλοοταπήτων και την τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα που σήμερα είναι σημειακά κατεστραμμένος και μετά την ανακατασκευή της άρδευσης θα απαιτηθεί πλήρη νέα εγκατάσταση. 

Το υπάρχον δίκτυο έχει υποστεί πολλές φθορές από την πολύχρονη χρήση και είναι αναγκαία η ανακατασκευή του. Για τους λόγους μείωσης των φθορών θα χρησιμοποιηθεί νέα τεχνολογία υπόγειου σταλλακτηφόρου αγωγού με αντιριζική επικάλυψη χαλκού.