ΔΟΥ Καλαμάτας: Ενημέρωση για εξυπηρέτηση φορολογουμένων

ΔΟΥ Καλαμάτας: Ενημέρωση για εξυπηρέτηση φορολογουμένων

Στο πλαίσιο της προστασίας των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, καθώς και των φορολογουμένων που επισκέπτονται τη ΔΟΥ Καλαμάτας, από τη διάδοση του κορωνοϊού, το εξυπηρετούμενο κοινό θα συνεχίζει να προσέρχεται στις υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δε δύναται να ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά.

Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του νομικού εκπροσώπου με την υπηρεσία θα γίνεται μέσω αποστολής εγγράφου αιτήματος (FAX) 27210-22638, αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου doy.kalamatas@aade.gr, doykaIamatas@2779.syzefxis.gov.gr ή τηλεφωνικά.

Στις περιπτώσεις αυτοπρόσωπης προσέλευσης των συναλλασσομένων, η υπηρεσία θα προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλιση των κανόνων υγιεινής εντός των χώρων υποδοχής.