Δήμος Μεσσήνης: Αιτήματα από επαγγελματίες για χρήση κοινόχρηστου χώρου

Δήμος Μεσσήνης: Αιτήματα από επαγγελματίες για χρήση κοινόχρηστου χώρου

Στηρίζοντας τους καταστηματάρχες υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο Δήμος Μεσσήνης αξιοποιεί την επικείμενη τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει την επέκταση χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από τους επαγγελματίες εστίασης και αναψυχής όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να τηρήσουν τις προβλεπόμενες αποστάσεις και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας του covid-19.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Μεσσήνης και επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, να υποβάλουν τα αιτήματά τους στην αρμόδια Υπηρεσία.

Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από πρόχειρα σκαριφήματα στα οποία θα αποτυπώνεται ο κοινόχρηστος χώρος τον οποίο επιθυμούν να καταλάβουν, για να εξεταστεί η δυνατότητα παραχώρησής του.

Οι επαγγελματίες μπορούν να τα υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση messini@messini.gr. Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνονται στην Υπηρεσία Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων στα τηλέφωνα 2722360102 και 2722360123, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.