Δήμος Τριφυλίας: 10.120,88 ευρώ για επισκευή γκρέιντερ της Π.Ε. Μεσσηνίας που χρησιμοποίησε!


Στο ποσό των 10.120,88 ευρώ ανέρχεται η επισκευή γκρέιντερ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας που πληρώνει ο Δήμος Τριφυλίας, καθώς είχε παραχωρηθεί και χρησιμοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα στο Δήμο. Το γκρέιντερ φέρεται, σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ΑΔΑ: ΨΩΑ37Λ1-ΜΥΟ, να παραχωρήθηκε στο Δήμο Τριφυλίας έως 31 Μαΐου 2020 για αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας και καθαρισμούς ερεισμάτων δημοτικών δρόμων, αλλά και τμημάτων επαρχιακής και εθνικής οδοποιίας.

Ο Δήμος Τριφυλίας ήταν υποχρεωμένος «αφενός να αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές του δαπάνες και, αφετέρου, να αναλάβει τις δαπάνες λειτουργίας και το κόστος επισκευή από τυχόν βλάβες κατά το χρονικό διάστημα χρήσης του», και ότι «θα παραδοθεί στην Π.Ε. Μεσσηνίας σε κατάσταση λειτουργίας (χωρίς βλάβες)».

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6089ΩΗΕ-ΗΟ0.

Του Ηλία Γιαννόπουλου

φωτο αρχείου