Διασπορά πυροσβεστικών οχημάτων


Την προσεχή Δευτέρα στις 12.00 το μεσημέρι τα πυροσβεστικά οχήματα του Δήμου Καλαμάτας θα αναχωρήσουν για τους χώρους διασποράς, εν όψει αντιπυρικής περιόδου. Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί από τα συνεργεία του Δήμου.

Ο Δήμος θα προσλάβει και φέτος πυροφύλακες, οι οποίοι θα προβαίνουν σε αποψίλωση και άλλες σχετικές εργασίες πρόληψης, θα επιτηρούν το χώρο στις περιοχές ευθύνης τους και θα επεμβαίνουν όταν το καλέσει η περίσταση.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει συνεδριάσει το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, όπου και επικαιροποιήθηκε το σχέδιο δράσης για την αντιπυρική περίοδο. 

Τονίζεται ότι ο Δήμος παραμένει στη διάθεση της Πυροσβεστικής, προκειμένου να συνδράμει με τα μέσα που διαθέτει, κατόπιν αιτήματός της όταν η ανάγκη το καλέσει, σε περιπτώσεις μεγάλης πυρκαγιάς και εκτός των ορίων του Δήμου Καλαμάτας.

Α.Π.