Δια περιφοράς συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας


Δια περιφοράς συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη στη 1.00 μετά το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα έχουν ως εξής:

1) Αποδοχή χρηματοδότησης, ύψους 595.245,66 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ), της Πράξης «Ανάπλαση κύριου οδικού άξονα και πεζοδρομίων πόλης Φιλιατρών (καθαίρεση ασφαλτοτάπητα λόγω βλαβών στο οδικό δίκτυο της πόλης και επανατοποθέτησή του)» (κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0010933053),

2) Επικύρωση Πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και επισκευή αγροτικής οδοποιίας»,

3) Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς και χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση προαυλίου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων και επισκευή κτηρίου» (Α.Μ. 41/2018),

4) Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2020 (εισήγηση προς το Δ.Σ.).