Δωρεάν μελέτη για το ΔΗΠΕΘΕΚ

Δωρεάν μελέτη για το ΔΗΠΕΘΕΚ

Μετά τη σχετική αίτηση υποβλήθηκε πρόταση για δωρεά αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο με τίτλο «Αξιοποίηση – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός κτηρίων Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας και περιβάλλοντος χώρου». 

Η αρχιτεκτονική μελέτη συντάχθηκε από το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών «Ντονατέλλα Κυριακοπούλου – Σπινέλλα – Γιώργος Κυριακόπουλος», ενώ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας με απόφασή της αποδέχτηκε την πρόταση δωρεάς. 

Η αρχή έγινε. Θα πρέπει να δούμε σύντομα και τη συνέχεια…

Α.Π.