Ελπίδες για επαναλειτουργία του τουρισμού

markatatos

Η βαριά βιομηχανία της χώρας μας είναι ο τουρισμός. Η Ευρώπη εξάλλου φιλοξενεί ένα ζωντανό τουριστικό οικοσύστημα. Τα ταξίδια, οι μεταφορές, η διαμονή, τα τρόφιμα, η αναψυχή ή ο πολιτισμός συμβάλλουν σχεδόν στο 10% του ΑΕγχΠ της Ε.Ε. και αποτελούν βασική πηγή απασχόλησης και εισοδήματος σε πολλές ευρωπαϊκές περιοχές. 267 εκατομμύρια Ευρωπαίοι (62% του πληθυσμού) πραγματοποιούν τουλάχιστον ένα ιδιωτικό ταξίδι αναψυχής ετησίως και το 78% των Ευρωπαίων περνούν τις διακοπές τους στη χώρα καταγωγής τους ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Τουρισμός και μεταφορές
Σύμφωνα με Οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς επανέναρξης των ταξιδιών και επανεκκίνηση του ευρωπαϊκού τουρισμού το 2020 και μετά, παρουσίασε στις 13/5/20 ένα πακέτο κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να άρουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και να επιτρέψουν στις τουριστικές επιχειρήσεις να ανοίξουν ξανά, έπειτα από μήνες κλειδώματος, τηρώντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες προφυλάξεις για την υγεία.

Το πακέτο στοχεύει, επίσης, να βοηθήσει τον τουριστικό τομέα της Ε.Ε. να ανακάμψει από την πανδημία, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις και διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ο νούμερο ένα προορισμός για τους επισκέπτες.

Το πακέτο της Επιτροπής για τον τουρισμό και τις μεταφορές περιλαμβάνει:

-Μια συνολική στρατηγική για την ανάκαμψη το 2020 και μετά

-Μια κοινή προσέγγιση για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την άρση των περιορισμών στα εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε. με σταδιακό και συντονισμένο τρόπο

-Ένα πλαίσιο για τη στήριξη της σταδιακής αποκατάστασης των μεταφορών διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού

-Μια πρόταση που στοχεύει να κάνει τα ταξιδιωτικά κουπόνια μια ελκυστική εναλλακτική λύση για την επιστροφή χρημάτων για τους καταναλωτές

-Κριτήρια για την ασφαλή και σταδιακή αποκατάσταση των τουριστικών δραστηριοτήτων και για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων υγείας για ιδρύματα φιλοξενίας, όπως ξενοδοχεία

Το σύνολο των βλέψεων αυτών θα δούμε στη συνέχεια.

Το πακέτο της Επιτροπής για τουρίστες και ταξιδιώτες
Η Επιτροπή επιδιώκει να δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα, την αυτοπεποίθηση και την ασφάλεια να ταξιδεύουν ξανά με τα ακόλουθα μέτρα:

Ασφαλής αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας και άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα: Η ελεύθερη κυκλοφορία και τα διασυνοριακά ταξίδια είναι βασικά για τον τουρισμό. Καθώς τα κράτη μέλη καταφέρνουν να μειώσουν την κυκλοφορία του ιού, οι γενικοί περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να αντικατασταθούν από πιο στοχοθετημένα μέτρα.

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενεργούν βάσει των 3 κριτηρίων: ήτοι

-επιδημιολογικά, εστιάζοντας κυρίως σε τομείς όπου η κατάσταση βελτιώνεται, με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

-τη δυνατότητα εφαρμογής μέτρων περιορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των συνοριακών διαβάσεων, και

-οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, με προτεραιότητα τη διασυνοριακή κυκλοφορία σε βασικούς τομείς δραστηριότητας και συμπεριλαμβανομένων προσωπικών λόγων.

Στο δελτίο Τύπου τονίζεται ιδιαίτερα η αποκατάσταση των υπηρεσιών μεταφορών σε ολόκληρη την Ε.Ε. προστατεύοντας παράλληλα την υγεία των εργαζομένων και των επιβατών στις μεταφορές: Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν γενικές αρχές για την ασφαλή και σταδιακή αποκατάσταση των αεροπορικών, σιδηροδρομικών, οδικών και πλωτών οδών.

Επαναλειτουργία των τουριστικών υπηρεσιών με ασφάλεια: Η Επιτροπή καθορίζει ένα κοινό πλαίσιο που παρέχει κριτήρια για την ασφαλή και σταδιακή αποκατάσταση των τουριστικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη πρωτοκόλλων υγείας για ξενοδοχεία και άλλες μορφές διαμονής, για την προστασία της υγείας τόσο των επισκεπτών όσο και των εργαζομένων. Αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν επιδημιολογικά στοιχεία. Ύπαρξη επαρκούς χωρητικότητας συστήματος υγείας για τους ντόπιους και τους τουρίστες.

Διασφάλιση διασυνοριακής λειτουργικότητας εντοπισμού εφαρμογών: Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, συμφώνησαν σε κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της διασυνοριακής λειτουργικότητας μεταξύ των εφαρμογών ανίχνευσης

Κάνοντας τα κουπόνια μια πιο ελκυστική επιλογή για τους καταναλωτές: Σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε., οι ταξιδιώτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ κουπονιών ή επιστροφής χρημάτων για ακυρωμένα εισιτήρια μεταφοράς (αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο / πούλμαν και πλοία) ή οργανωμένα ταξίδια. Επαναβεβαιώνοντας αυτό το δικαίωμα, η σύσταση της Επιτροπής αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι τα κουπόνια θα γίνουν μια βιώσιμη και πιο ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι της αποζημίωσης για ακυρωμένα ταξίδια στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας.

Το πακέτο της Επιτροπής για τουριστικές επιχειρήσεις
Η Επιτροπή στοχεύει να στηρίξει τον ευρωπαϊκό τουριστικό τομέα και να διασφαλίσει τη ρευστότητα για τουριστικές επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, μέσω της ευελιξίας βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εισάγουν καθεστώτα, όπως συστήματα εγγυήσεων για κουπόνια και άλλα συστήματα ρευστότητας, να υποστηρίζουν εταιρείες στον τομέα των μεταφορών και των ταξιδιών και να διασφαλίζουν ότι ικανοποιούνται οι αξιώσεις αποζημίωσης που προκαλούνται από την πανδημία του κορωνοϊού. Ακόμη, η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. θα συνεχίσει την παροχή άμεσης ρευστότητας σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση μέσω της πρωτοβουλίας Coronavirus Response Instrument, υπό κοινή διαχείριση με τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η Επιτροπή διαθέτει χρηματοδότηση έως και 8 δισεκατομμύρια ευρώ για 100.000 μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Προβλέπεται η εξοικονόμηση θέσεων εργασίας με χρηματοδοτική ανακούφιση έως και 100 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα SURE, που βοηθά τα κράτη μέλη να καλύψουν το κόστος των εθνικών συστημάτων εργασίας μικρής διάρκειας και παρόμοιων μέτρων που επιτρέπουν στις εταιρείες να διασφαλίσουν θέσεις εργασίας.

Ένα αξιοπρόσεκτο σημείο είναι η σύνδεση των πολιτών με την τοπική τουριστική προσφορά, προωθώντας τοπικά αξιοθέατα και τουρισμό και την Ευρώπη ως ασφαλή τουριστικό προορισμό: Στα βραχυπρόθεσμα μέτρα εντάσσεται και το ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και θα ενθαρρύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τουριστικών υπηρεσιών για να προσφέρει περισσότερες επιλογές, καλύτερη κατανομή πόρων και νέους τρόπους διαχείρισης των ταξιδιών και τουριστικές ροές.

Ο αντιπρόεδρος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σινάς, δήλωσε σχετικά: «Ο τουρισμός είναι ζωτικής σημασίας για την ενιαία αγορά και τις τέσσερις ελευθερίες της και αποτελεί βασικό παράγοντα στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τρόπο ζωής της Ε.Ε. Έχει, επίσης, επηρεαστεί βαθιά με τα μέτρα που απαιτούνται για τον περιορισμό του COVID-19. Καθώς τα κράτη μέλη άρουν σταδιακά περιοριστικά μέτρα, θέτουμε τα θεμέλια για την επανεκκίνηση του τουριστικού οικοσυστήματος και της ενιαίας αγοράς με ασφαλή τρόπο».

Του Γιώργου Μαρκατάτου