Ενημέρωση από τη ΔΑΟΚ για ανώτατα όρια υπολειμμάτων δραστικής ουσίας

Ενημέρωση από τη ΔΑΟΚ για ανώτατα όρια υπολειμμάτων  δραστικής ουσίας

Για τα «ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας chlorpyrifos/chlorpyrifos methyl» ενημερώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων: «Oι δραστικές ουσίες chlorpyrifos/chlorpyrifos methyl δεν είναι πλέον εγκεκριμένες για χρήση ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Όλες οι εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιείχαν τις ανωτέρω δραστικές ουσίες έχουν ανακληθεί, ενώ η καταληκτική ημερομηνία χρήσης αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη έληξε στις 16 Απριλίου.

Λόγω των αποφάσεων μη έγκρισης των δραστικών ουσιών, το Φεβρουάριο του 2020 ψηφίστηκε Κανονισμός μείωσης όλων των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων των chlorpyrifos/chlorpyrifos methyl στο όριο του αναλυτικού προσδιορισμού.

Τα νέα όρια αναμένεται να δημοσιευτούν στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ισχύουν το φθινόπωρο του 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στα εξής τηλ. της υπηρεσίας: 2761023320, 2761361503».