Επιστροφή μαθητών στα σχολεία


Έναρξη εκ νέου των μαθημάτων και στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας από χθες. Σημειώνεται, κατά το δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής, ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.


Ο Δήμος έχει διαθέσει, μέσω των Σχολικών Επιτροπών, υλικά ατομικής προστασίας, ενώ τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε εκτεταμένος καθαρισμός των σχολικών μονάδων. Επίσης, διαθέτει συνολικά 112 καθαρίστριες (είτε μόνιμες είτε με σύμβαση) στα σχολεία, ενώ ο προγραμματισμός προβλέπει και ενδιάμεσο καθαρισμό κατά την ώρα λειτουργίας τους.
Α.Π.