«Κανείς δεν μπορεί να είναι καλός για πολύ, αν δεν υπάρχει ζήτηση για καλοσύνη»

«Κανείς δεν μπορεί να είναι καλός για πολύ, αν δεν υπάρχει ζήτηση για καλοσύνη»

Μπέρτολτ Μπρεχτ (1898 – 1956, Γερμανός συγγραφέας)