Κι άλλα νέα περιπολικά στην Πελοπόννησο


Άλλα 20 περιπολικά θα διατεθούν στις αστυνομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες και προς αντικατάσταση παλιών οχημάτων. Συνολικά παρελήφθησαν 70 νέα οχήματα υπηρεσιακού χρωματισμού, τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Είκοσι από αυτά θα διατεθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μάλιστα, αρκετά είναι τύπου «βαν», ενώ ακόμα δεν έχει γίνει η κατανομή ανά νομό, ωστόσο είναι σίγουρο ότι η Μεσσηνία θα πάρει το μερίδιό της.

Από τις αρχές του έτους έχουν παραληφθεί από την Ελληνική Αστυνομία συνολικά 564 οχήματα, από τα οποία 35 είχαν σταλεί το Μάρτιο στην Πελοπόννησο, ενώ στη Μεσσηνία διατέθηκαν 7.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας στις 27 Μαρτίου παρέλαβε έξι περιπολικά (έγχρωμα) και ένα συμβατικό. Αυτά ενίσχυσαν υπηρεσίες τόσο της έδρας της Διεύθυνσης στην Καλαμάτα όσο και αστυνομικά τμήματα της περιφέρειας του νομού.

Με την προσθήκη και των νέων οχημάτων ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των κατά τόπους αστυνομικών υπηρεσιών και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Β.Β.