Μεσσηνία: Έργα 1,692 εκατ. ευρώ πήραν το «πράσινο φως» για δημοπράτηση


Μια σειρά από σημαντικά έργα της Μεσσηνίας συζητήθηκαν στις τελευταίες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Για τρία από αυτά αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, ενώ σε άλλα πέντε εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για να δημοπρατηθούν.

Ανάδοχοι

Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του έργου «Επισκευή μεταλλικών δεξαμενών πυρόσβεσης ανατολικής Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 74.373,04 ευρώ. Είχαν κατατεθεί τρεις προσφορές και αναδείχθηκε αυτή της εταιρείας Μπιτχαβά Κυριακή – Κρίβας Γεώργιος ΟΕ με μέση έκπτωση 46,52%.

Στο έργο «Βελτίωση – συντήρηση αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου – γεωτρήσεις», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία «Γ. Μάρας και Χ. Νταφλός Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 51,48%.

Για το έργο «Βελτίωση – συντήρηση 1ης επαρχιακής οδού Καλαμάτα – Καρδαμύλη – Άγιος Νίκωνας (2019)», προϋπολογισμού 245.000 ευρώ, από εννέα συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μειοδότης αναδείχτηκε ο Ιωάννης Αργυράκης με μέση έκπτωση 48,11%.

Προς δημοπράτηση

Εγκρίθηκαν ακόμη από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι όροι διακήρυξης και η συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισμού δημοπρασίας για τα εξής έργα:

-Βελτίωση οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου πλημμυρόπληκτων περιοχών της Μεσσηνίας (2020), προϋπολογισμού 500.000 ευρώ

-Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα στο οδικό δίκτυο Μεσσηνίας (2020), προϋπολογισμού  245.000 ευρώ. Στόχος του έργου είναι η ανανέωση, συμπλήρωση και βελτίωση του ασφαλτοτάπητα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, το οποίο αποτελείται από 4 εθνικούς δρόμους, συνολικού μήκους 235 χλμ. και 38 επαρχιακούς, συνολικού μήκους 840 χλμ. 

-Συντήρηση- βελτίωση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης στο οδικό  δίκτυο της Μεσσηνίας (2020), προϋπολογισμού 247.000 ευρώ. Πρόκειται για εργασίες ανανέωσης, συμπλήρωσης και βελτίωσης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

-Συντήρηση –  βελτίωση της 7ης επαρχιακής οδού (τμήμα Κάτω Μέλπεια- Στάσιμο – όρια νομού), προϋπολογισμού 460.000 ευρώ

-Συντήρηση- βελτίωση της 35ης επαρχιακής οδού Κάμπος- Κέντρο Τσέρια, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ. Το έργο αφορά στη βελτίωση και συντήρηση της 35ης επαρχιακής οδού Κάμπος-Τσέρια, καθώς και Τσέρια-Διασταύρωση με 1η επαρχιακή οδό.

Της Βίκυς Βετουλάκη