Μεταπτυχιακό σε «Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Μεταπτυχιακό σε «Δημόσια  Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τη νέα σειρά -6η διαδοχική- του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας και οδηγεί στην απονομή́ Μεταπτυχιακού́ Διπλώματος στη «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». (Master’s in Public Administration and Local Government -MPA).

Η δε αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 25/5 έως και 25/7/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών στη διεύθυνση:

«ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Αντικάλαμος, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα

Για αναλυτική παρουσίαση του ΠΜΣ και αίτηση  http://ddta.teipel.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του ΠΜΣ στα τηλέφωνα 2721045126, 2721045123 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ezis@us.uop.gr, Δευτέρα έως Παρασκευή .9.30-13.00.