Ο Χατζηδάκης ανατρέπει τα… τετελεσμένα με το φυσικό αέριο

Ο Χατζηδάκης ανατρέπει τα… τετελεσμένα με το φυσικό αέριο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου όρισε δικηγόρο για το χειρισμό της προσφυγής κατά της απόφασης της ΡΑΕ

Τη βούληση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας “να πάει το φυσικό αέριο σε όσες περισσότερες πόλεις γίνεται και στην Πελοπόννησο και στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία” υπογράμμισε ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων.

Ο υπουργός, ο οποίος ανέτρεψε επί της ουσίας όλο το σκηνικό που είχε προκύψει μετά την απόφαση της ΡΑΕ, έκανε την πιο πάνω δήλωση απαντώντας σε βουλευτές που εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες για την απόφαση της ΡΑΕ με την οποία απεντάσσονται η Περιφέρεια Πελοποννήσου και δύο πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας από το σχεδιασμό της ΔΕΔΑ για την επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου.

Ορισμός δικηγόρου από την Περιφέρεια

Στο μεταξύ, ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής τον ορισμό δικηγόρου η οποία θα χειριστεί την προσφυγή που η Περιφέρεια έχει ασκήσει εναντίον της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία την εξαιρεί από το 5ετές πρόγραμμα (2020 – 2024) ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου).

Στην εν λόγω δικηγόρο, σύμφωνα με την εισήγηση που εγκρίθηκε, ανατίθενται όλες οι “κατά νόμο ενέργειες και νομικοί χειρισμοί για την προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Πελοποννήσου” σε σχέση με το πιο πάνω ζήτημα.

Όπως σημειώνεται στην εισήγηση, μεταξύ άλλων, “βούληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η συνεργασία με τη ΔΕΔΑ, με στήριξη του προγράμματός της για την κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και την επέκταση του αρχικού σχεδιασμού της”.