Περιμετρική Καλαμάτας: Περίμεναν οκτώ χρόνια για να αποζημιωθούν…

perimetrikos

Με τον… αραμπά ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε ο οδικός άξονας του “Μορέα”, αφού κάποια στιγμή είχαμε πιστέψει ότι δε θα γίνει ποτέ. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η διαδικασία παρακατάθεσης των αποζημιώσεων των αναγκαστικών συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων της περιμετρικής οδού Καλαμάτας. Σχεδόν δέκα (10) χρόνια απαιτήθηκαν για να εγκαινιαστεί ο παραπάνω άξονας, οκτώ (8) χρόνια περίμεναν οι ιδιοκτήτες για τις περιουσίες τους!

Ειδικότερα, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις προηγούμενες μέρες η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την παρακατάθεση των αποζημιώσεων των αναγκαστικών συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων της περιμετρικής οδού Καλαμάτας.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί μετρούσαν από το 2012 για να αποζημιωθούν το υπόλοιπο του ποσού που είχε επιδικαστεί.

Στην απόφαση αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Ειδοποιούμε τα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί (…) ότι η αποζημίωση των εκτάσεων και των επικειμένων τους, όπως σημειώνονται στα σχετικά κτηματολόγια, έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών με την έκδοση γραμματίου παρακαταθήκης, ποσού 2.362.044,17 ευρώ. Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερομένων ως ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις των σχετικών κτηματολογίων σε συνδυασμό με τις ενδείξεις της καθοριστικής των αποζημιώσεων απόφασης και θα καταβληθεί στα πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με δικαστική απόφαση.

Τους δικηγόρους που παραστάθηκαν υπέρ των προσώπων που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με την απόφαση που αναφέρεται στο θέμα, ότι η αμοιβή και τα έξοδα τους έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών με την έκδοση γραμματίου παρακαταθήκης ποσού 1.004,07 ευρώ υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών”.

Α.Π.