«Πράσινο φως» για την κατασκήνωση στην Αγία Μαρίνα


Στο Δήμο Καλαμάτας ανατέθηκε και φέτος με κοινή απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών η οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης της Αγίας Μαρίνας Ταϋγέτου.

Στη συγκεκριμένη ΚΥΑ ορίζεται ο τρόπος διοίκησης των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι παράμετροι λειτουργίας, τι ισχύει για τους φιλοξενούμενους, οι διαδικασίες συμμετοχής, οι λεπτομέρειες για το προσωπικό και τον έλεγχο λειτουργίας.

Οι δαπάνες λειτουργίας, που περιλαμβάνουν μισθοδοσία προσωπικού, δαπάνες εκτέλεσης έργων και εργασιών, καθώς και πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες, θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας οικονομικού έτους 2020, με τις οποίες θα επιχορηγηθούν οι Δήμοι που θα λειτουργήσουν τις κατασκηνώσεις, καθώς και οι Δήμοι που θα προετοιμάσουν τις κατασκηνώσεις για μελλοντική λειτουργία.

Όσον αφορά στο προσωπικό, κάθε παιδική εξοχή – κατασκήνωση πλαισιώνεται από: α) ένα συντονιστή, β) έναν επιμελητή για μέχρι 60 παιδιά, γ) έναν ομαδάρχη για μέχρι 15 παιδιά, δ) ένα γιατρό, ε) ένα νοσοκόμο, στ) ένα γυμναστή μέχρι 75 παιδιά, ζ) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα ψυχαγωγίας για μέχρι 75 παιδιά, η) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα χειροτεχνίας για μέχρι 75 παιδιά, θ) ένα διαχειριστή, ι) ένα βοηθό διαχειριστή, ια) ένα μάγειρα, ιβ) ένα βοηθό μάγειρα, ιγ) έναν αποθηκάριο, ιδ) έναν ειδικό τεχνίτη και ανάλογο προσωπικό βοηθητικών εργασιών, ιε) ένα φυσιοθεραπευτή κατά το διάστημα φιλοξενίας ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων ατόμων.

Το προσωπικό θα κατανεμηθεί από το υπουργείο Εργασίας σε κάθε παιδική εξοχή – κατασκήνωση, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η πρόσληψή του από το Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.