Προτάσεις Κοσμόπουλου για λύση του αδιεξόδου της Μαραθόλακας

Προτάσεις Κοσμόπουλου για λύση του αδιεξόδου της Μαραθόλακας

Προτάσεις για τη Μαραθόλακκα καταθέτει ο επικεφαλής της παράταξης «Καλαμάτα Μπροστά», Βασίλης Κοσμόπουλος, σε παρέμβασή του.

Μεταξύ άλλων σημειώνει: «Στη Μαραθόλακκα φτάνουν καθημερινά 70 τόνοι απορριμμάτων, εκ των οποίων το 7,5% περίπου πηγαίνει για ανακύκλωση (είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται από τους γκρι κάδους), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό παραμένει στο χώρο είτε με τη μορφή κομπόστ ελεγχόμενης ποιότητας (35%) είτε με τη μορφή δεματοποιημένου υπολείμματος (57,50%), με την όλη διαχείριση να στοιχίζει 150.000 ευρώ το μήνα.

Παρατηρήσεις και ερωτηματικά

1. Η με α/α 8/2017 Μελέτη Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας Α.Σ.Α. στο άρθρο 4 όσον αφορά στο κομπόστ αναφέρει: “Το τελικό προϊόν αφού ελεγχθεί ως προς τις παραμέτρους (φυσικές, χημικές, βιολογικές) θα χαρακτηρίζεται και θα διατίθεται στο Δήμο. Το κομπόστ θα αποθηκεύεται προσωρινά στο χώρο αποθήκευσης του κομπόστ, αφού σκεπαστεί με κατάλληλη μεμβράνη”. Επομένως, εάν το παραχθέν μέχρι σήμερα κομπόστ έχει τις σωστές παραμέτρους, γιατί δε χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό εδάφους; Εάν πάλι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τέτοιο, γιατί ο εργολάβος λαμβάνει το σύνολο της αμοιβής του αφού δεν τηρεί τα προβλεπόμενα στη μελέτη;

2. Στην ίδια μελέτη στο άρθρο 8 αναφέρεται: “Η περιτύλιξη (του υπολείμματος) θα γίνεται με τέτοιο τρόπο και τόσες φορές ώστε να εξασφαλίζει την αδιαβροχοποίηση του περιεχομένου του δέματος, την προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία UV και την αποφυγή διαρροής υγρών από το εσωτερικό του δέματος… Η μεμβράνη επικάλυψης θα είναι κατασκευασμένη από τέτοιο υλικό, με ιδιότητες και διαστάσεις τέτοιες που επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή αποθήκευση του δέματος, διατηρώντας στεγανές συνθήκες στο εσωτερικό του (αποτροπή εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα, υγρασίας και βροχής). Έχοντας επισκεφθεί πρόσφατα το χώρο και έχοντας δει τα σκισμένα δέματα (δεν είναι δυνατόν να έχουν σκιστεί όλα από τα αγριογούρουνα!), κρατάμε σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσο τηρούνται οι πιο πάνω προδιαγραφές.

3. Γιατί ο προηγούμενος προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων με την ιδιότητα του επόπτη της εκτέλεσης της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία αισθανόταν την ανάγκη σε κάθε έγγραφό του που πιστοποιούσε την ποσότητα των προς επεξεργασία απορριμμάτων να αναφέρει: “Όσον αφορά τέλος στο εκτελεσθέν αντικείμενο του (αναφέρεται ο μήνας), παραμένει η διαπίστωση ότι η ανάδοχος εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ συνεχίζει την καλή πρακτική της, εκπληρώνοντας τις προβλεπόμενες συμβατικές της υποχρεώσεις ανεξάρτητα από τις όποιες, υφιστάμενες ακόμα, αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της ισχύουσας ΑΕΠΟ, για τις οποίες έχουν δοθεί, στην υπηρεσία μας, οι σχετικές εντολές που προβλέπονται από το άρθρο 32 του Ν. 3584/2007 ενώ, παράλληλα, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες, από το Δήμο, για τη διόρθωση των αποκλίσεων αυτών όπως προαναφέρθηκε”; Δεν είναι αυτό μία ξεκάθαρη ομολογία για τη μη τήρηση των αναγκαίων περιβαλλοντικών όρων;

Προτάσεις

Οι ευθύνες για τη λειτουργία της Μαραθόλακκας βαρύνουν κυρίως την Πολιτεία και δευτερευόντως τον προηγούμενο δήμαρχο, ο οποίος δεν μπόρεσε, υπονομεύοντας τη λειτουργία της ΜΟΛΑΚ, επί 13 χρόνια να δώσει λύση στο φλέγον αυτό ζήτημα. Ευθύνες, όμως, έχει και ο κ. δήμαρχος για τη λειτουργία της χωρίς την τήρηση των αναγκαίων περιβαλλοντικών όρων, καθώς ήταν για 8 ολόκληρα χρόνια ο πολιτικός που είχε την ευθύνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου.

Σήμερα οφείλουμε να πούμε την αλήθεια στους συνδημότες μας και να αναρωτηθούμε: Υπάρχει άμεσα άλλος βραχυπρόθεσμος τρόπος για τη διαχείριση των απορριμμάτων χωρίς τη χρήση της Μαραθόλακκας; Δυστυχώς, η απάντηση είναι αρνητική.

Οφείλουμε, κατά συνέπεια, να καταθέσουμε προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της μέχρι τη στιγμή της κεντρικής διαχείρισης από την Περιφέρεια. Κατά συνέπεια:

1. Οφείλει άμεσα το τμήμα το οποίο έχει αποκατασταθεί να επισκευασθεί στα σημεία που έχει φύγει η επικάλυψη από χώμα και έχουν εμφανιστεί οι εσωτερικές μεμβράνες

2. Δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν νέα δέματα στο τμήμα αυτό, διότι ο κίνδυνος κατάρρευσής του είναι μεγάλος και τότε οι συνέπειες θα είναι τραγικές

3. Δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν δέματα στο μέχρι σήμερα παραχωρηθέντα χώρο από το Δασαρχείο, πάνω από το σημείο που γίνεται η επεξεργασία των απορριμμάτων, διότι ευρισκόμενα στην κορυφή της χαράδρας θα είναι απροστάτευτα από την ένταση των καιρικών φαινομένων

4. Πρέπει να τηρούνται στο ακέραιο οι Περιβαλλοντικοί Όροι που έχουν επιβληθεί και η λειτουργία της κινητής μονάδας επεξεργασίας να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη μελέτη παράγοντας ποιοτικό κομπόστ και δέματα με σωστή περιτύλιξη

5. Να κατασκευασθεί περιμετρικά του χώρου εναπόθεσης των δεμάτων αποστραγγιστικό κανάλι, επενδεδυμένο με σκυρόδεμα για τη συλλογή των στραγγιδίων, αλλά και αναμείξεών τους με τα βρόχινα νερά

6. Να υπάρξει τώρα η έγγραφη δέσμευση της Περιφέρειας ότι θα απομακρυνθούν τα σωρευμένα δέματα, όποιο και να είναι το κόστος, το οποίο βέβαια οφείλει να αναλάβει αυτή. Διαφορετικά, επειδή τα σκισμένα δέματα δεν είναι δυνατόν να μείνουν εκτεθειμένα στα καιρικά φαινόμενα και αυτό το χειμώνα, να γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση του χώρου και αποκατάστασή του άμεσα

7. Το υπάρχον σήμερα κομπόστ να μεταφερθεί στα ανενεργά λατομεία του Δήμου τα οποία χρειάζονται αποκατάσταση, ελευθερώνοντας σημαντικό χώρο στην περιοχή

8. Ο Δήμος από την πλευρά του να ξεκινήσει νέα καμπάνια για την ανάγκη της ανακύκλωσης, με διαχωρισμό των υλικών στην πηγή, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων που θα πηγαίνουν στη Μαραθόλακκα .

Η πληγή της Μαραθόλακκας πρέπει να σταματήσει το συντομότερο και να επουλωθεί σύμφωνα με τις καλύτερες και αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Εν τω μεταξύ, ο Δήμος, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στο να παραμένει η πόλη χωρίς απορρίμματα, οφείλει ανταποδοτικά να ενισχύσει από κάθε άποψη τα χωριά του Ταϋγέτου, με πρώτο το Καρβέλι».