Προωθούνται αλλαγές στους δημόσιους χώρους της Καλαμάτας


Σύμφωνα με ομάδα εργασίας που συγκρότησε η δημοτική αρχή 

Ομάδα Εργασίας, προκειμένου να μελετήσει και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την προσαρμογή και πιθανή αναδιαμόρφωση δημόσιων χώρων της πόλης, συγκροτήθηκε με απόφαση του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους, στα άτομα τρίτης ηλικίας, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στα ευάλωτα άτομα, στα παιδιά, στους νέους, αλλά και στους επισκέπτες της πόλης, πρόσβαση και άνετη παραμονή στους δημόσιους χώρους, με όρους και προϋποθέσεις που να εμπεδώνουν το αίσθημα ασφάλειας.

Η Ομάδα Εργασίας θα υποβάλει εισηγήσεις: Όσον αφορά στον πρόσθετο εξοπλισμό (παγκάκια, καρέκλες, κάδοι απορριμμάτων, υπαίθρια όργανα γυμναστικής). Τον εντοπισμό και αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων δημόσιων χώρων. Τη δυνατότητα πεζοδρόμησης ή μονοδρόμησης οδών με σκοπό να δημιουργηθεί δίκτυο πεζοδρόμησης. Την προμήθεια κοινόχρηστων ποδηλάτων. Τον επανέλεγχο παιδικών χαρών.

Η Ομάδα Εργασίας, που συγκροτήθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες και στελέχη του Δήμου Καλαμάτας, θα συνεπικουρείται και από τις Διευθύνσεις, όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι στο έργο της μπορούν να συνδράμουν εθελοντές ιδιώτες μηχανικοί της πόλης, μέλη Επιμελητηρίου και επαγγελματικοί Σύλλογοι Μηχανικών. Η εισήγηση θα έχει παραδοθεί έως τις 10 Ιουνίου.

Να σημειώσουμε ότι ως ιδέα η παραπάνω πρωτοβουλία φαίνεται αρκετά θετική. Όμως, αν θέλει η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε έναν πραγματικό διάλογο με τους φορείς της πόλης και τις δημοτικές παρατάξεις, θα πρέπει να δημοσιοποιήσει όσο το δυνατό περισσότερο το γεγονός, αλλά και να δώσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις. Και το σημαντικότερο: να θέλει να ακούσει και να υιοθετήσει την… άλλη πρόταση.

Α.Π.