«Στις αγάπες ισχύει ό,τι και στις διαθήκες: η τελευταία ακυρώνει όλες τις προηγούμενες»


Πιζιγκρίλι (1893 – 1975, Ιταλός συγγραφέας)