Στο «μάτι του κυκλώνα» τα τουριστικά γραφεία

Στο «μάτι του κυκλώνα» τα τουριστικά γραφεία

«Τα τουριστικά γραφεία είναι πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά λειτουργούν. Δεν τα έκλεισε η Πολιτεία, τα έκλεισε η αγορά». Αυτό τόνισε ο τουριστικός πράκτορας Μεσσηνίας και μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων Ελλάδος, Βασίλης Τριγκιλίδας, επισημαίνοντας ότι για τον κλάδο τους υπάρχει η μεγαλύτερη αβεβαιότητα, καθώς ακόμα δεν είναι γνωστό ούτε πότε θα ξεκινήσουν οι αεροπορικές και οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ούτε πότε θα ανοίξουν τα σύνορα, αλλά ούτε και πώς θα λειτουργήσουν τα τουριστικά καταλύματα.

«Ο τουρισμός έχει μπει στην κατάψυξη και πρέπει να υπάρξει στήριξη στα τουριστικά γραφεία, γιατί πολύς κόσμος θα μείνει άνεργος. Προκειμένου ο κλάδος των τουριστικών γραφείων να μπορέσει να επιβιώσει στην εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, θα χρειαστούν άμεσα μια σειρά από ελαφρύνσεις, διευκολύνσεις και παρεμβάσεις στην ελληνική νομοθεσία, με στόχο τη στήριξη τους, με γνώμονα το τρίπτυχο: χρήμα – χρόνος – γνώση. Απαιτούνται ειδικά μέτρα στήριξης για τα τουριστικά γραφεία, που σίγουρα θα ανακάμψουν πολύ αργότερα από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις», τόνισε ο κ. Τριγκιλίδας.

Μέτρα στήριξης
Όπως έχει τονιστεί και από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού, ακόμη και αν η υγειονομική κρίση αντιμετωπιστεί με επιτυχία σε πολύ σύντομο διάστημα, ο τουρισμός δεν είναι δυνατόν να ανακάμψει πλήρως πριν από την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου του 2022.

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες εκτιμούν ότι όλα τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να διαρκέσουν μέχρι την επιστροφή του κλάδου σε μία μορφή κανονικότητας, αφού δεν είναι δυνατόν με μηδενικό κύκλο εργασιών να είναι συνεπείς σε οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί, σε ένα διαφορετικό όμως οικονομικό περιβάλλον. 

Τα μέτρα που ζητούν τα τουριστικά γραφεία, αν ισχύσουν, χωρίζονται σε έξι κατηγορίες.

Η πρώτη αφορά στη στήριξη της ρευστότητας μέσω τραπεζικού συστήματος και συγκεκριμένα:

-Επιδότηση επιτοκίου ενήμερων δανείων και αναστολή πληρωμών χρεολυσίων για όλη τη διάρκεια της κρίσης. Αναδιάρθρωση δανείων (ενήμερων και μη), με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής ίση με το διάστημα της κρίσης

-Χαμηλότοκα κεφάλαια κίνησης με περίοδο χάριτος έως 31/12/2021 και ελάχιστης 5ετούς διάρκειας. Προτείνεται να καλύπτουν μέχρι 50% του κύκλου εργασιών του 2019 και να χορηγούνται με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου τουλάχιστον κατά 80%

-Αναστολή πληρωμής επιταγών, γραμματίων και δόσεων leasing για όλη τη διάρκεια της κρίσης

Απασχόληση και ανταγωνισμός
Για τις υποχρεώσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ζητούν:

-Αναδιάρθρωση, μέσω δόσεων, όλων των μη απολεσθεισών ρυθμίσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, σε 120 δόσεις. Να πρέπει να προβλεφθεί η αναστολή των δόσεων μέχρι το τέλος της κρίσης

-Μετάπτωση όλων των ενεργών πάγιων ρυθμίσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε ευέλικτα προγράμματα δόσεων. Πρόβλεψη δυνατότητας ένταξης νέων τρεχουσών υποχρεώσεων σε ξεχωριστές πάγιες ρυθμίσεις με διαφορετική ταυτότητα πληρωμής, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων. Σε περίπτωση απώλειάς τους να υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστούν εκ νέου.

Για τη στήριξη της απασχόλησης ζητούν:

-Επιδότηση απασχόλησης με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για όλη τη διάρκεια της κρίσης. Να προβλεφθεί η χρήση ευέλικτων μορφών εργασίας ή/και μειωμένου ωραρίου, ώστε να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Ειδικά για τους εποχικούς εργαζόμενους να γίνουν οι κατάλληλες αναπροσαρμογές στους κανόνες πρόσληψής τους και επανένταξής τους σε προγράμματα ανεργίας.

-Επιδότηση ενοικίων κατά 80% μέχρι 31/12/2021.

Και για τα θέματα ανταγωνιστικότητας του κλάδου προτείνουν:

-Σχετικά με τα voucher, αντί άμεσης επιστροφής χρημάτων, για οργανωμένα ταξίδια, αεροπορικές και ξενοδοχειακές κρατήσεις/προκαταβολές κλπ., που ακυρώθηκαν από 25/02/2020, δημιουργία συστήματος εγγυήσεων των vouchers σε περίπτωση μη εκτέλεσής τους. Με την επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας είναι επιβεβλημένο να υπάρξει επανασχεδιασμός του συστήματος εγγυοδοσιών τουριστικών υπηρεσιών με την ύπαρξη τριών πυλώνων εγγύησης

-Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στον τουρισμό στο μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή

-Προκήρυξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ για ανανέωση παγίων, εξοπλισμού και οργάνωση των επιχειρήσεων σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί αειφόρου, βιώσιμης και καινοτόμου ανάπτυξης

-Κίνητρα για συγχωνεύσεις εταιρειών

-Ασφάλιση πελατών και επιχειρήσεων λόγω Covid 19.

Κίνητρα και προβολή
Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες προτείνουν επίσης:

-Δημιουργία προγραμμάτων επιδότησης τουρισμού και ένταξη σε αυτά των τουριστικών πακέτων και της κρουαζιέρας. Στα αυτά προγράμματα να ενταχθούν και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν τα ταξιδιωτικά γραφεία σε συνεργασία με φορείς τουριστικών γραφείων άλλων χωρών

-Δημιουργία κινήτρων για εισερχόμενο τουρισμό από χώρες που, χρονικά, είναι έτοιμες άμεσα να ταξιδέψουν, ανάλογα με τις συνθήκες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα επικρατήσουν. Επειδή είναι πιθανό η οδική πρόσβαση να είναι ευκολότερη προς τη χώρα μας, η στόχευση θα πρέπει να είναι και προς αυτές τις αγορές που είναι σε θέση να το υποστηρίξουν. Σε αυτό ιδιαίτερη θέση θα πρέπει να καταλαμβάνει η ενίσχυση εξειδικευμένων ως προς την Ελλάδα tour operator (Greece specialists), από τη στιγμή που θα επιτρέπεται η μετακίνηση από τις χώρες τους (π.χ. coop, κοινή διαφήμιση κ.λπ.) Παράλληλα, επιδότηση πτήσεων αεροπορικών εταιρειών – ειδικά όταν αυτές πραγματοποιούνται σε περιφερειακά αεροδρόμια 

-Εκτεταμένο πρόγραμμα προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια του προορισμού. Σε αυτό το πρόγραμμα προβολής θα πρέπει να ενταχθούν εξατομικευμένες καμπάνιες και incentives χρηματοδότησης για τον κάθε προορισμό ξεχωριστά. Για τη διαχείρισή τους θα πρέπει να δημιουργηθούν και τοπικοί οργανισμοί διαχείρισης προορισμών, που θα αποτελούνται από φορείς (ΟΤΑ, επιμελητήρια, φορείς ιδιωτών)

-Δημιουργία ομάδας crisis management σε εθνικό επίπεδο και παράλληλα δημιουργία ομάδων κρίσης σε τοπικό/ περιφερειακό επίπεδο όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιωτών.

 Τέλος, ζητούν τη στήριξη των Κέντρων Υγείας σε μικρά νησιά και στην περιφέρεια καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, για την υποστήριξη των τουριστών, αλλά και των τοπικών πληθυσμών, εργαζομένων και εμπλεκομένων.

Της Βίκυς Βετουλάκη