Τριφυλία: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας ο Αντώνης Βλάχος


Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται στο εξής ο αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του δημάρχου Τριφυλίας, Αντώνης Βλάχος, ύστερα από χθεσινή απόφαση του κ. Λεβεντάκη.

Με την υπ’ αριθ. 639/2020 απόφαση του δημάρχου Τριφυλίας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αντιδημάρχους», που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια χθες το μεσημέρι με ΑΔΑ: ΩΧ5ΣΩΗΕ-Η5Χ, «μεταβιβάζει από 9/5/2020 την αρμοδιότητα, εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Συντηρήσεων, Έργων και Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στον αντιδήμαρχο κ. Βλάχο Αντώνιο του Θεμιστοκλέους, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, ο οποίος στο εξής ορίζεται ως: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, έχοντας την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου».

Ουσιαστικά, ο κ. Βλάχος δε θα έχει στο εξής την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσίας Δόμησης) που είχε από την αρχή της δημοτικής περιόδου μετά τον ορισμό του ως αντιδήμαρχος στις 5 Σεπτεμβρίου.