Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας: Τα δρομολόγια από 25 έως 31 Μαΐου

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας: Τα δρομολόγια από 25 έως 31 Μαΐου

Τα δρομολόγια για το διάστημα από 25 έως 31 Μαΐου ανακοίνωσε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας. Αυτά έχουν ως εξής:

Υπεραστικά δρομολόγια 

Καλαμάτα – Αθήνα: 06:30 – 08:30* – 12:30 – 16:00*- 19:30 (*EXPRESS) 

Αθήνα – Καλαμάτα: 08:00 – 11:00* – 12:30**- 16:30* – 19:30 (*EXPRESS) – (** με ανταπόκριση στη Τσακώνα)

Γαργαλιάνοι – Αθήνα: 06:15 – 11:30** – 14:30

Αθήνα – Γαργαλιάνοι: 08:00** – 12:30 – 16:00 (** με ανταπόκριση στην Τσακώνα)

Καλαμάτα – Πάτρα: 08:30-16:00 

Πάτρα – Καλαμάτα: 08:30-16:00

Καλαμάτα – Σπάρτη: 16:15 (Παρασκευή 29/05/2020)

14:30 (Κυριακή 31/05/2020) 

Σπάρτη – Καλαμάτα: 14:30 (Παρασκευή 29/05/2020)

16:15 (Κυριακή 31/05/2020)

Καλαμάτα – Θεσσαλονίκη: (09:30 Πέμπτη 28/05/2020 & Κυριακή 31/05/2020) 

Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα: (Παρασκευή 29/05/2020 13:00 & Δευτέρα 01/06/2020

Καλαμάτα – Ιωάννινα: 10:00 (Παρασκευή & Κυριακή) 

Ιωάννινα – Καλαμάτα:  10:00 (Παρασκευή & Κυριακή)

Εντός νομού

Καλαμάτα – Πύλος: 05:00 – 6:40-13:00* – 15:00

(*έως Φοινικούντα από παλιό – επιστροφή από νέο) 

Πύλος-Καλαμάτα: 06:40-08:30-15:30-18:00

Φοινικούντα – Καλαμάτα: 07:25-14:45
Μεθώνη – Καλαμάτα: 06:25-08:00-15:00

Καλαμάτα – Λογγά – Μηλίτσα: 05:00-13:00
Μηλίτσα – Λογγά – Καλαμάτα: 07:00-14:30
Καλαμάτα – Κορώνη: 05:00-12:00-14:30
Κορώνη – Καλαμάτα: 06:35-08:00-16:00
Καλαμάτα – Άγιος Νίκων: 07:00-13:00
Άγιος Νίκων – Καλαμάτα: 09:00-15:00
Καλαμάτα – Βαλύρα: 06:15-14:05
Καλαμάτα – Αριστομένη: 06:30-12:15
Καλαμάτα – Μέλπεια: 05:45-12:30
Καλαμάτα – Αβραμιού – Στρέφι: 06:00-13:30
Καλαμάτα – Τρίκορφο -Δραΐνα: 05:30-13:30
Καλαμάτα – Άρις – Άμμος: 06:50-12:30-14:05-21:30
Άρις – Καλαμάτα: 07:25-09:00-14:40-22:10

Καλαμάτα – Αρφαρά – Πλατύ: 07:00-13:30-21:30

Καλαμάτα – Αρφαρά – Κατσαρού – Φίλια: 14:30

Καλαμάτα – Γαρδίκι: 13:45 

Καλαμάτα – Κιτριές: 06:40-14:05 

Καλαμάτα – Μηλιώτη: 06:00-12:00

Καλαμάτα – Μεσσήνη: 05:00-06:00-06:30-08:00-11:00 12:00-13:00

13:30-14:00-14:30-15:00-20:00

Μεσσήνη – Καλαμάτα: 07:30-08:00-08:30-09:00-11:30 14:30-15:00

15:30-16:00-16:30-19:00-20:30

Τοπικά δρομολόγια Τριφυλίας

Γαργαλιάνοι – Χατζή – Καλαμάτα: 06:15 

Καλαμάτα – Χατζή – Γαργαλιάνοι: 12:00 

Κυπαρισσία – Καλαμάτα: 07:15 

Καλαμάτα – Κυπαρισσία: 14:30

Καλαμάτα – Μελιγαλά – Κυπαρισσία – Γαργαλιάνοι: 14:30

Κυπαρισσία – Καλαμάτα: 07:15-12:00 όχι Μελιγαλά, από Τσακώνα. 

Καλαμάτα – Χατζή – Γαργαλιάνοι: 12:00 Νοσοκομείο. 

Γαργαλιάνοι –Χατζή – Καλαμάτα: 06:15 Νοσοκομείο.

Γαργαλιάνοι – Κυπαρισσία – Καλαμάτα: 06:15-11:30

Γαργαλιάνοι – Κυπαρισσία: 06:15 – 07:30 – 11:30 – 13:15 – 14:30 Κυπαρισσία – Γαργαλιάνοι: 08:30 – 11:15 – 14:15 – 15:45 – 19:15

Κυπαρισσία – Πύλος: 08:30

Γαργαλιάνοι – Πύλος: 09:15 

Πύλος – Γαργαλιάνοι: 11:00

Γαργαλιάνοι – Χώρα: 06:15 – 09:15 – 10:40 – 12:15 – 14:00 

Χώρα – Γαργαλιάνοι: 07:00 – 07:25 – 11:00 – 13:30

Γαργαλιάνοι – Μάραθος: 06:15 – 07:30 – 11:30 – 13:15 – 14:15 

Μάραθος – Γαργαλιάνοι: 07:40 – 11:45 – 14:30

Γαργαλιάνοι – Βάλτα: 07:00 – 13:45 

Βάλτα – Γαργαλιάνοι: 07:15 – 14:00

Γαργαλιάνοι-Μουζάκι: 14:00

Φιλιατρά – Χριστιάνοι – Φιλιατρά: 06:50 – 13:50 (Τρίτη – Πέμπτη)
Χριστιάνοι – Φιλιατρά: 07:20 – 14:00 (Τρίτη – Πέμπτη)

Φιλιατρά – Φαρακλάδα – Κυπαρισσία: 07:40 Κυπαρισσία – Φαρακλάδα:  10:00-14:15

Κυπαρισσία – Φιλιατρά: 08:30 – 11:15 – 13:00 – 14:15 – 15:45 – 19:15