Χορτάριασε η οδός Κορώνης


Χορτάριασαν πάλι πολλά πεζοδρόμια και σημεία της Καλαμάτας.
Στην Κορώνης το πεζοδρόμιο έχει σχεδόν εξαφανισθεί από τα χορτάρια.

Το ύψος τους είναι τέτοιο που είναι αδύνατον να περάσει πεζός με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ δε γίνεται καμία συζήτηση για να περάσει ηλικιωμένος ή καροτσάκι με μωρό.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο σημείο μοιάζει σαν να έχει να καθαριστεί χρόνια.
Β.Β.