22 εποχιακοί δασοπυροσβέστες στο Δήμο Μεσσήνης

22 εποχιακοί δασοπυροσβέστες στο Δήμο Μεσσήνης

Την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, που συνεδρίασε, ακόμα μια φορά, δια περιφοράς την περασμένη Δευτέρα. 

Όπως έγινε γνωστό, μέχρι την 1η Ιουλίου πρόκειται να προσληφθούν στο Δήμο Μεσσήνης συνολικά 22 εποχιακοί δασοπυροσβέστες, που θα συμβάλουν στην προστασία της περιοχής καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο.

Κ. Γαζ.