257.000 ευρώ για τις μελέτες μετατροπής του παλιού Γυμνασίου Πύλου


Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος πολιτισμού

Η πρώτη πίστωση ύψους 257.000 ευρώ για τις μελέτες ωρίμανσης του έργου επανάχρησης του παλαιού Γυμνασίου της Πύλου εγκρίθηκε με απόφαση του δημάρχου Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα. Το σύνολο του έργου έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου, το ποσό κατανέμεται σε 100.000 ευρώ για το 2020 και σε 157.104,96 ευρώ για το 2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με τον οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ είναι 2.224.080 ευρώ.

Χώρος πολιτισμού

Το έργο αφορά στην επανάχρηση του κτηρίου του παλαιού Γυμνασίου Πύλου και τη μετατροπή του σε χώρο πολιτισμού. Συγκεκριμένα, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για: στέγαση της Δημοτικής Φιλαρμονικής για πρόβες και συναυλίες, μαθήματα της Δημοτικής Φιλαρμονικής και χώρο εκπαίδευσης, για δημιουργία μικρού συνεδριακού πολλαπλών χρήσεων, στέγαση της Δημοτικής βιβλιοθήκης, για χώρο πολιτιστικών εκθέσεων, ενώ θα διαθέτει και βοηθητικό χώρο εστίασης για τις ανάγκες της λειτουργίας του.

Το έργο χωρίζεται σε πέντε υποέργα και η συγκεκριμένη πίστωση είναι για το υποέργο 1,που αφορά στις εξής μελέτες που θα εκπονηθούν: Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη στατικής επάρκειας, στατική μελέτη, μελέτη ηλεκτρολομηχανολογικών, ενεργειακή μελέτη και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Στην παράδοση των μελετών αυτών θα περιλαμβάνονται και τα τεύχη δημοπράτησης, το σχέδιο ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ.), καθώς και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ.)

Υποέργα

Τα υπόλοιπα υποέργα περιλαμβάνουν τα εξής:

-Υποέργο 2: Αφορά στις οικοδομικές εργασίες, τις ηλεκτρολομηχανολογικές εργασίες και τις εργασίες πρασίνου που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να είναι το κτήριο λειτουργικό

-Υποέργο 3: Προμήθεια του εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη λειτουργία του πολυχώρου (Επίπλωση, εξοπλισμός βιβλιοθήκης, εξοπλισμός κουζίνας, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, λογισμικό κ.λπ.)

-Υποέργο 4: Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για υποστήριξη στη σύνταξη σχεδίων διακήρυξης, στην κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τη δημοπράτηση του εξοπλισμού, στη διενέργεια των διαγωνισμών ανάθεσης, στην παραλαβή και έγκριση των μελετών, στη διαδικασία αδειοδοτήσεων, στην υλοποίηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και στην τήρηση φακέλου του έργου

-Υποέργο 5: Διαφημιστικές καταχωρήσεις, δημιουργία φυλλαδίων και αφισών και υλικό προβολής του χώρου.

Πρόσφατα έγινε επικαιροποίηση του οικονομικού αντικειμένου των τριών πρώτων υποέργων, χωρίς να επέρχεται μεταβολή του συνολικού οικονομικού αντικειμένου.

Ειδικότερα, έγινε αύξηση του προϋπολογισμού του Υποέργου 1 που αφορά στις μελέτες, από 100.000 ευρώ σε 257.104,96 ευρώ, ενώ αντίστοιχα μειώθηκε ο προϋπολογισμός των υποέργων που αφορούν στην εργολαβία και την προμήθεια του εξοπλισμού.

Της Βίκυς Βετουλάκη