Έναρξη διαδικασιών για την πολεοδόμηση της ανατολικής παραλίας και τη διάνοιξη της Κρήτης

Έναρξη διαδικασιών για την πολεοδόμηση της ανατολικής παραλίας και τη διάνοιξη της Κρήτης

Στην… αφετηρία οι μαραθώνιες διαδικασίες για υλοποίηση του έργου

Με ισχυρή πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στην προχθεσινή συνεδρίασή του ενέκρινε το θέμα «Έγκριση τευχών Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης για την «Αποτύπωση – Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Πράξη Εφαρμογής, Γεωλογική Μελέτη, Οριοθέτηση Ρεμάτων, Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχής Επέκτασης Ρυμοτομικού Σχεδίου Ανατολικής Παραλίας Δήμου Καλαμάτας» και επιλογής της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής». 

Επί της ουσίας πρόκειται για την έναρξη των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας και τη διάνοιξη της οδού Κρήτης.

Αντικείμενο της υπό εκπόνησης μελέτης είναι η επέκταση και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στην περιοχή της Ανατολικής Παραλίας. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει τη σύνταξη μια σειράς μελετών – εργασιών οι οποίες ομαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 1) Τοπογραφική Αποτύπωση – Κτηματογράφηση, 2) Πολεοδομική Μελέτη, 3) Μελέτη Πράξης Εφαρμογής, 4) Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για Δόμηση, 5) Μελέτη Οριοθέτησης – Διευθέτησης Υδατορεμάτων και 6) Περιβαλλοντική Μελέτη.

Η περιοχή μελέτης οριοθετείται από τις οδούς Ναυαρίνου στο νότιο τμήμα της, Λακωνικής στο βόρειο, Καρακούση στο δυτικό της τμήμα, ενώ στο ανατολικό της μέρος εφάπτεται με το όριο της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας. Οι προβλεπόμενες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χρήσεις γης είναι της Γενικής Κατοικίας και του Τουρισμού Αναψυχής.

Η συγκεκριμένη περιοχή, 440 στρεμμάτων, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη της Καλαμάτας, καθώς περιλαμβάνει το τελευταίο τμήμα του ανατολικού παραλιακού μετώπου της πόλης που δεν έχει ακόμα οργανωθεί πολεοδομικά. Η ολοκλήρωση της χάραξης και διάνοιξης της οδού Κρήτης θα δώσει τη δυνατότητα αποσυμφόρησης της παραλιακής οδού Ναυαρίνου (ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες) και της ενίσχυσης και επέκτασης των χρήσεων αναψυχής, αθλητισμού και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος μίλησε για μία ιστορική ημέρα, καθώς εκκίνησε η διαδικασία της πολεοδόμησης του τελευταίου τμήματος της ανατολικής παραλίας. Σύντομα δε, ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε πως ελπίζει να έρθει ο στρατηγικός σχεδιασμός για το παραλιακό μέτωπο που αφορά στην πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής για την περιοχή του Κορδία.  

Πάντως, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο κοινός τόπος κριτικής των περισσότερων δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ολιστικό σχέδιο τόσο για την Ανατολική όσο και για τη Δυτική Παραλία και στη συνέχεια να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή στις αναγκαίες παρεμβάσεις. 

Μπορεί η διάνοιξη της Κρήτης να είναι ένα φλέγον θέμα, αλλά υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να προηγηθούν.

Α.Π.