Ασφαλής προορισμός το Navarino Dunes

Ασφαλής προορισμός το Navarino Dunes

Τις εγκαταστάσεις του Navarino Dunes στην Costa Navarino αξιολόγησε η TUV HELLAS (TUV NORD), στο πλαίσιο της υπηρεσίας Safe Restart που διαθέτει ο Φορέας.

Η επιλογή της υπηρεσίας Safe Restart από έναν από τους κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους της χώρας και διεθνή πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού αποτελεί το επιστέγασμα της πολυετούς συνεργασίας της Costa Navarino με την TUV HELLAS (TUV NORD), πιστοποιώντας παράλληλα την αξία που προσφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ο έλεγχος Safe Restart πραγματοποιήθηκε από τις κ.κ. Μαρία Λιοντάκη και Όλγα Καΐρη, επικεφαλής επιθεωρήτριες της TUV HELLAS (TÜV NORD), οι οποίες διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία σε επιθεωρήσεις κατάταξης καταλυμάτων και Συστημάτων Διαχείρισης Ξενοδοχειακών Μονάδων και βασίζεται σε Εθνικές Νομοθετικές Απαιτήσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες και Συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ με την ολοκλήρωσή του η TUV HELLAS (TÜV NORD) εκδίδει αναλυτική αναφορά που θα περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τις τρέχουσες νομοθετικές απαιτήσεις.

Σημειώνεται ότι στα οφέλη για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ελέγχου συμπεριλαμβάνεται η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία από έναν τρίτο ανεξάρτητο Οργανισμό, προσφέροντας αντικειμενικότητα και αμεροληψία, καθώς και αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης των πελατών.

Από την πλευρά της, η κα Μαρία Λιοντάκη δήλωσε σχετικά: “Η υπηρεσία Safe Restart είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για όλους τους ξενοδόχους που θέλουν να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων τους στα νέα δεδομένα. Ο έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά σε μονάδες που λειτουργούν ώστε να αποτυπώνονται οι πραγματικές συνθήκες και σε τιμές κόστους ώστε να είναι προσιτή στο σύνολο του κλάδου σε αυτή την εξαιρετική συγκυρία.

Στο Navarino Dunes της Costa Navarino διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης όλου του προσωπικού, η τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών αλλά και η δέσμευση της διοίκησης για τη δημιουργία ενός αναθεωρημένου, βιώσιμου μοντέλου τουριστικού προϊόντος στο πλαίσιο της ελληνικής φιλοξενίας, των υποχρεώσεων και της διασφάλισης της υγείας επισκεπτών και προσωπικού”.