«Αυτός που έχει εξαπατηθεί δύο φορές από τον ίδιο άνθρωπο είναι συνεργός στην απάτη»

«Αυτός που έχει εξαπατηθεί δύο φορές από τον ίδιο άνθρωπο είναι συνεργός στην απάτη»

Δρ. Τόμας Φούλερ (1654 – 1734, Άγγλος γιατρός & γνωμικογράφος)