«Αυτός που έχει εξαπατηθεί δύο φορές από τον ίδιο άνθρωπο είναι συνεργός στην απάτη»


Δρ. Τόμας Φούλερ (1654 – 1734, Άγγλος γιατρός & γνωμικογράφος)