«Αυτό που πέτυχα με τη φιλοσοφία, ήταν να κάνω με τη θέλησή μου αυτά που οι άλλοι κάνουν επειδή φοβούνται τους νόμους»

«Αυτό που πέτυχα με τη φιλοσοφία, ήταν να κάνω με τη θέλησή μου αυτά που οι άλλοι κάνουν επειδή φοβούνται τους νόμους»

Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος)