«Αυτό που πέτυχα με τη φιλοσοφία, ήταν να κάνω με τη θέλησή μου αυτά που οι άλλοι κάνουν επειδή φοβούνται τους νόμους»


Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος)