Δήμος Οιχαλίας: Συστάσεις για την αποκομιδή των απορριμμάτων

Δήμος Οιχαλίας: Συστάσεις για την αποκομιδή των απορριμμάτων

Συστάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της αποκομιδής των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης κάνει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Οιχαλίας.

«Όπως όλοι γνωρίζουμε», σημειώνεται σχετικά, «στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της ολοκληρωμένης – οριστικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Σε αυτό οι μόνοι αναρμόδιοι είναι οι Δήμοι, που είναι υποχρεωμένοι εκ του νόμου να πραγματοποιούν απρόσκοπτα την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά και την προάσπιση της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι στο να παραμείνουν οι κοινόχρηστοι χώροι καθαροί και να φροντίσουμε, έχοντας περιβαλλοντική συνείδηση, να κάνουμε διαλογή στη πηγή, για να μειωθεί η παραγωγή των σύμμεικτων απορριμμάτων.

Επίσης για την απρόσκοπτη λειτουργία της αποκομιδής των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης παρακαλούμε όπως:

-Κάνουμε Διαλογή στην Πηγή και χωρίζουμε τα απορρίμματά μας σε ανακυκλώσιμα και οργανικά

-Να κατεβάζουμε τα αναγκαία οργανικά απορρίμματα του σπιτιού και τα ανακυκλώσιμα στους ανάλογους κάδους

-Να τα δένουμε καλά σε σακούλες και τα ρίχνουμε μέσα στους κάδους και όχι έξω από αυτούς

-Να μη βγάζουμε έξω κάθε είδους μη χρήσιμα για εμάς αντικείμενα, όπως τραπέζια, καρέκλες, στρώματα ή ηλεκτρικές συσκευές, εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο

-Να μην αφήνουμε χόρτα, κλαδιά και απορρίμματα ανακαινίσεων ή οικοδομικά υλικά στους κάδους ή στα πεζοδρόμια.

Επιβάλλεται η Υπηρεσία Καθαριότητας και το προσωπικό της, που δίνει κάθε μέρα τη μάχη, στις σημερινές επιδημικές συνθήκες, να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με τη συλλογή των αναγκαίων οικιακών απορριμμάτων».