Δίμηνες προσλήψεις στο Δήμο Οιχαλίας για την αντιπυρική περίοδο

Δίμηνες προσλήψεις στο Δήμο Οιχαλίας για την αντιπυρική περίοδο

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Οιχαλίας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες πυροπροστασίας της περιοχής.

Οι συμβάσεις θα είναι δίμηνες και θα προσληφθούν συνολικά 26 άτομα. Τα γενικά προσόντα που απαιτούνται είναι να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να έχουν υγεία και φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που θα επιλέξουν.

26 προσλήψεις

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν δύο χειριστές μηχανημάτων έργου κατηγορίας ΔΕ, 8 εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ για αποψίλωση και καθαρισμό χόρτων και 16 εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ ως πυροφύλακες.

Όλοι, εκτός των τυπικών προσόντων που προβλέπονται για κάθε ειδικότητα, θα πρέπει να κατέχουν και ερασιτεχνική άδεια οδήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Οιχαλίας (Διεύθυνση: Πλ. Αγ. Ιωάννη, Μελιγαλάς, τηλ. 2724360352- 324) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιοι για την παραλαβή των αιτήσεων είναι οι υπάλληλοι Μπίρταχα Άννα και Δέδε Μαρία.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, μπορούν να τα πληροφορηθούν από το Δήμο Οιχαλίας.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Της Βίκυς Βετουλάκη