Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Δυτικής Μάνης


Eιδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται:

1. στην περιοχή ΛΙΒΙΤΣΟ στις ΚΙΤΡΙΕΣ ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 26.6.2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 08:00 έως 11:00.

2. στην Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 26.6.2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 13:00 έως 14:00.

3. Τ.Κ. ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΔΟΛΟΙ ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 26.6.2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 11:30 έως 13:00.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε, θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ