«Είναι φίλος μου όποιος μιλάει καλά για εμένα πίσω από την πλάτη μου»


Δρ. Τόμας Φούλερ (1654 – 1734, Άγγλος γιατρός & γνωμικογράφος)