Εξασφάλιση επαναχρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Πύλου-Νέστορος

Εξασφάλιση επαναχρηματοδότησης  του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Πύλου-Νέστορος

Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο Δήμος Πύλου-Νέστορος την ένταξή του στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Βοήθεια στο Σπίτι 2020», σύμφωνα με την 9η ανάρτηση και από 24/06/2020 ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ, εξασφαλίζοντας την α’ δόση ύψους 34.121,99 ευρώ.

Τροχοπέδη για την ανάπτυξη του Δήμου ήταν η απουσία του από τις διαδικασίες χρηματοδότησης για την τριετία 2017-2019, με συνέπεια τη συνολική απώλεια εσόδων 150.000 ευρώ. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας: «Οι προσπάθειες ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης αντιμετωπίστηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με προχειρότητα και χωρίς καμία διάθεση για ουσιαστική επίλυση του προβλήματος. Μετά την παύση λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης το 2017, οι οικονομικές εκκρεμότητες που προέκυψαν από τη χρηματοδότηση του “Βοήθεια στο Σπίτι” για το έτος 2016, προς την ΕΕΤΑΑ, ύψους περί των 5.000 ευρώ και η μη διευθέτησή αυτών, καθιστούσαν αδύνατη την ένταξή μας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Στη δυσχερή αυτή κατάσταση έρχονται να προστεθούν τα συσσωρευμένα φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη παλαιότερων περιόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης και η αδυναμία έγκαιρης καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων και των ασφαλιστικών εισφορών, γεγονός που διαιώνιζε το πρόβλημα απώλειας της χρηματοδότησης.

Η οργανική ένταξη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου έλυσε το ζήτημα της έγκαιρης καταβολής της μισθοδοσίας των εργαζομένων, χωρίς όμως να συμβαδίσει με την ταυτόχρονη εξασφάλιση της κρατικής επιχορήγησης και τη ρύθμιση της οικονομικής εκκρεμότητας προς την ΕΕΤΑΑ.

Εν προκειμένω, με συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες από το Δήμο, έχουν ξεπεραστεί τα όποια αδιέξοδα. Η άριστη συνεργασία Δήμου και ΕΕΤΑΑ και η τακτοποίηση της οικονομικής εκκρεμότητας προς αυτήν, έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα για να μη χαθεί, για άλλη μια χρονιά, η εν λόγω χρηματοδότηση, με τη βοήθεια της οποίας θα καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου μας, ενώ ταυτόχρονα θα εξοικονομούνται ίδιοι πόροι».