Επιδιόρθωση εδώ και χθες


Έξω από την παιδική χαρά του Πάρκου των Σιδηροδρόμων, δίπλα στο σταθμό που λειτουργεί ως  καφέ, βρίσκεται η σπασμένη τάβλα της ράμπας, που ενέχει κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή και ακόμη χειρότερα, χωρίς υπερβολή, για τα παιδιά που τρέχουν και παίζουν αμέριμνα. Επιβάλλεται άμεση επιδιόρθωση. 

   Δ.Γ.