Επιδότηση 1,98 εκατ. ευρώ στο Μορέα για το Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα

Επιδότηση 1,98 εκατ. ευρώ στο Μορέα  για το Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα

Στην έγκριση δέσμευσης πίστωσης 1,98 εκατ. ευρώ για την επιδότηση λειτουργίας του Μορέα (Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη) ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η πίστωση αφορά στην καταβολή στον παραχωρησιούχο της επιδότησης λειτουργίας για την εξάμηνη περίοδο από 3/9/2019 έως 2/3/2020, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 της Σύμβασης Παραχώρησης Ν.3559/2007 (ΦΕΚ 102/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (σε συνδυασμό με την από 3/3/2008 Συμφωνία, πρόκειται για το 19ο Λογαριασμό).

Σημειώνεται ότι ο Μορέας επιδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο, λόγω χαμηλότερης κυκλοφορίας οχημάτων, σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.