Εποχικό προσωπικό πυροπροστασίας προσλαμβάνει ο Δήμος Οιχαλίας

Εποχικό προσωπικό πυροπροστασίας  προσλαμβάνει ο Δήμος Οιχαλίας

26 άτομα εργάτες και χειριστές 

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιπυρική περίοδο 2020 προχωρά ο Δήμος Οιχαλίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών εποχιακών αυξημένων αναγκών κατά τη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με την αιτιολόγηση της σχετικής απόφασης, ο Δήμος κατά την αντιπυρική περίοδο και ιδιαίτερα τους επικίνδυνους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, πρέπει να προβεί έγκαιρα και αποτελεσματικά σε ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την ετοιμότητά του για την αντιπυρική προστασία. Το συγκεκριμένο προσωπικό θα προσληφθεί και θα απασχοληθεί από 10 Ιουλίου έως 9 Σεπτεμβρίου.

Προσλήψεις

Το υπάρχον προσωπικό του Δήμου (εργάτες, οδηγοί και χειριστές μηχανημάτων) δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών αυτών, καθώς θα απαιτηθεί να γίνει το συντομότερο δυνατόν ο καθαρισμός περιοχών και να γίνεται συνεχής έλεγχος και εντατική επιτήρηση επικίνδυνων χώρων. Επιπλέον, τα καθήκοντα των μονίμων υπαλλήλων (αποκομιδή απορριμμάτων από τις Τοπικές Κοινότητες και λοιπές καθημερινές εργασίες για τους εργάτες και τους οδηγούς – καθαρισμοί δρόμων, αντιμετώπιση αναγκών επισκευής δικτύων ύδρευσης και λοιπές εργασίες για τους χειριστές μηχανημάτων) δεν επιτρέπουν τη συνεχή και καθημερινή απασχόλησή τους και με τα καθήκοντα πυροπροστασίας. Έτσι, είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (έως 2 μήνες), για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου. 

Οι εργασίες που θα κληθεί να εκτελεί το προσωπικό αυτό είναι: αποψίλωση οδών και κοινοχρήστων χώρων, για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμός αγροτικών δρόμων, απομάκρυνση αυξημένης βλάστησης από όλους τους δημοτικούς χώρους, συλλογή απορριμμάτων από εστίες ανάφλεξης, συνδρομή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λπ.

Θα προσληφθούν ανά κλάδο και ειδικότητα:

-2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου 

-8 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (αποψίλωση – καθαρισμό χόρτων) 

-16 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (πυροφύλακες).

Της Βίκυς Βετουλάκη