Εργασίες επισκευής σε 29 Κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας


Εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η μελέτη με τίτλο «Συντηρήσεις επισκευές στα κοιμητήρια Δ. Καλαμάτας (2020)». Η μελέτη, προϋπολογισμού 170.000 ευρώ, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία κι αφορά εργασίες και παρεμβάσεις σε 29 Κοιμητήρια του Δήμου.

Αναλυτικά οι προβλεπόμενες συντηρήσεις και επισκευές θα γίνουν στα εξής κοιμητήρια: 1. Στο κοιμητήριο Αγ. Φλώρου, 2. Στο κοιμητήριο Χριστοφιλέικων, 3. Στο κοιμητήριο Ασπροπουλιάς, 4. Στο κοιμητήριο Βρομόβρυσης, 5. Στο  κοιμητήριο Βέργας, 6. Στο κοιμητήριο Αιθαίας, 7. Στο κοιμητήριο Άρι, 8. Στο κοιμητήριο Αντικαλάμου, 9. Στο κοιμητήριο Λαδά, 10.  Στο κοιμητήριο Ελαιοχωρίου, 11. Στα κοιμητήρια Μαχαλά και Αγ. Νικολάου, 12. Στο  κοιμητήριο Άμμου, 13. Στο κοιμητήριο Αρτεμισίας, 14.  Στο κοιμητήριο, 15. Στο κοιμητήριο Πηδήματος. 16. Στο κοιμητήριο Λεΐκων, 17. Στο κοιμητήριο Σπερχογείας,  18. Στο κοιμητήριο Καρβελίου, 19. Στο κοιμητήριο Ασπροχώματος, 20. Στο κοιμητήριο Καλάμι Ασπροχώματος, 21.  Στο κοιμητήριο Βελανιδιάς, 22.  Στο κοιμητήριο Σταματινού, 23. Στο κοιμητήριο Αγ. Αθανασίου Θουρίας, 24. Στο κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων, 25. Στο κοιμητήριο Μικράς Μαντινείας, 26.  Στο κοιμητήριο Ανθείας, 27. Στο κοιμητήριο Αιπείας, 28. Στο κοιμητήριο Αλωνίων, 29. Στο κοιμητήριο Ανεμόμυλου.